forbot
Allbiz
Premium Business
Отзывов: 0
  • Софирос, ООО
  • Статьи
  • Подсолнечник
  • Підживлення посівів соняшнику на початку липня

Підживлення посівів соняшнику на початку липня

Підживлення посівів соняшнику на початку липня.

 

Врожай та якість насіння соняшнику тісно корелює з умовами мінерального живлення рослин впродовж вегетаційного періоду. Наявність в ґрунті поживних речовин у достатній кількості на жаль не є гарантією того, що рослини матимуть комфортні умови в забезпеченні елементами мінерального живлення. Це залежить від багатьох факторів, зокрема погодних умов. Такого жорсткого за погодними умовами вегетаційного періоду як весна та перша половина літа 2017 року не було понад 40 років. Холодна весняна погода з кількома хвилями заморозків нанесла шкоди посівам всіх культур. Окремі площі ярих культур прийшлось пересівати, що затримало ріст та розвиток, в тому числі, і посівів соняшнику. Початок календарного літа у більшості регіонів нашої країни не радувало ні теплом, ні вологою.

 

Кінець червня - початок липня відзначився шквалами, грозами, короткочасними дощами з градом та досить низькими температурами вночі. Тривала нестача вологи внесла корективи щодо доступності з ґрунту макро- та мікроелементів, а прохолодна температура вночі хоч і дещо знизила гостроту прояву дефіциту вологи, але разом з тим гальмувала, а враховуючи прогноз погоди на першу декаду липня, буде й надалі гальмувати швидкість протікання метаболічних процесів в рослині. Частина площ у різних областях постраждала від граду і перебуває у стресовому стані. Таким чином, погодні умови суттєво коригують умови мінерального живлення соняшнику та потреби рослин в тих чи інших елементах.

 

На початку липня на значних площах рослини перебувають у фазі зірочки. У цей період рослини соняшнику потребують посиленого азотного та калійного живлення. На ґрунтах легкого гранулометричного складу та еродованих існує висока ймовірність прояву дефіциту магнію та сірки.

 
 

Високих врожаїв соняшнику не досягнути без підживлення цієї культури бором, а на ґрунтах легкого та середнього гранулометричного складу і цинку. Бор потрібен ­для підвищення життєздатності пил­ку і запилен­ня квіток. Не­стача бору проявляється на мо­лодих ли­ст­ках, які силь­но де­фор­му­ють­ся, рос­ли­ни відста­ють у рості, кошики також де­фор­мо­вані, сім’ян­ки нерівномірні, точ­ки рос­ту відми­ра­ють.

   

Симптоми нестачі бору проявляються по-різному на різних частинах рослин (на листках, кошику) залежно від погодних умов та гібридів. Верхні листки швидко старіють, всихають, набувають темного кольору і стають ламкими. На кошику ці симптоми також можуть проявлятись по-різному, залежно від ступеня нестачі бору. Так, при сильній нестачі, кошик повністю опадає, як при пошкодженні комахами.

 

Не­ста­ча бо­ру в жив­ленні со­няш­ни­ку, як і на інших чутливих культурах, про­яв­ляється на піща­них ґрунтах, за ви­со­ко­го вмісту азо­ту або кальцію, низь­ких тем­пе­ра­тур та під час по­су­хи. Найбільш ефективний спосіб забезпечення рослин бором це по­за­ко­ре­не­ві підживлення, оскільки за внесення в ґрунт знач­на ча­с­ти­на мікроелемента пе­ре­хо­дить у не­до­ступні фор­ми. Для більш повного засвоєння бору рослинами краще всього заплановану дозу внести за 2 – 3 прийоми. Оптимально перше підживлення провести у фазі 3–4 пар листків, дру­ге — у фазі 6 – 8 пар листків, а третє у фазі зірочки, тобто пе­ред цвітінням.

 
   

Враховуючи наявні погодні умови, внаслідок яких великі площі соняшнику перебувають у стані стресу,компанія «Екоорганік»рекомендує вносити інноваційне мікродобривоЕколайн Бор Преміум у дозі 1,0 – 2,0 л/га.

 
 

Крім 140г/л боретаноламіну, мікродобриво містить 10 г/л L-α-амінокислот, які сприяють швидкому виходу рослини зі стресової ситуації. При цьому доцільно додати до бакової суміші 6%-й вод­ний роз­чин кар­баміду.

 

При не збалансованому живленні, стресах, кошик закладається з меншою кількістю квіток, обмежуючи можливості майбутнього врожаю. До того ж, рослини не забезпечені в достатній кількості бором, марганцем та цинком не в змозі формувати насіння з більшою масою. Для цього важливо повторно застосовувати підживлення перед початком цвітіння.

 

Ефективним у цей період буде позакореневе підживлення рослин мікродобривомЕколайн Олійний Хелатиу дозі 1,0 – 2,0 л/га. До складу цього мікродобрива входить збалансований, с точки зору рослин соняшнику, склад мікроелементів. Слід відмітити, що Mg, Fe, Mn, Zn, Cu у складі мікродобриваЕколайн Олійний Хелати, на 100% прохелатовані ЕДТА.

   

Для рослин соняшнику стрес є значною проблемою, особливо від прямої дії та післядії гербіцидів. Фітотоксичність проявляється як в системі Клієрфілд та Клієрфілд Плюс, так і при вирощуванні гібридів стійких до трибенурон-метилу. Це ж явище спостерігається при використанні по сходах деяких гербіцидів, наприклад Рейсер які використовуються досить часто при сильному забур’яненні на традиційних сортах та гібридах соняшнику. У цьому випадку додавання до бакової суміші з гербіцидом добрив з вмістом легкодоступних амінокислот, повністю себе виправдовує мінімальним пригніченням та більш швидким відновленням росту.

 

В цей час компанія «Екоорганік» для подолання стресових ситуацій рекомендує використовувати мікродобриво Еколайн Універсал Ріст Аміно у дозі 1,0 - 2,0 л/га . До складу мікродобрива включено 75 г/л L-α-амінокислот, необхідних для подолання стресових ситуацій та активного росту рослин. Це добриво для позакореневого живлення містить збалансований склад макро- та мікроелементів, необхідних для підтримки живлення рослин, в якому Mg, Fe, Mn, Zn, Cu на 100% прохелатовані ЕДТА.

 

Описание

Полезная информация на тему Підживлення посівів соняшнику на початку липня от компании Софирос, ООО в разделе Статьи.