forbot
  • Sofiros, OOO
  • Products catalog
  • _nokulyant Rizoaktiv – visokoyefektivniya _nokulyan
_nokulyant Rizoaktiv – visokoyefektivniya _nokulyan
  • _nokulyant Rizoaktiv – visokoyefektivniya _nokulyan

_nokulyant Rizoaktiv – visokoyefektivniya _nokulyan

In stock
Country of manufacture:Ukraine
Description

Rizoaktiv — a standard on a rinka _nokulyant_v.

Medicine of Rizoaktiv – visokoyefektivniya _nokulyant an ukra§nsky virobnitstv for pol_pshennya zasvo¾nnya to nitrogen bobovy cultures (peas that soy). Medicine of st_ykiya to zgubno ї d і ї chinnik_v a navkolishnyy seredovishch, zavdyak chy zdatniya sutt¾vo zb_lshit vrozhayn_st cultures that pol_pshit §khnyu yak_st.

Meta Vikoristannya – a poyav on koren_ roslin spets_alny utvoren z a visoky vm_st bulbochkovy bakter_y river of Bradyrhizobium japonicum.same ts_ m_kroorgan_zm zdatn_ peretvoryuvat gazopod_bny nitrogen on a form, a yak to a mozha quarrystone of a zasvo¾n I roslinoit. A yak result, a roslina of hundred є b_lsh I vitrivaloit to d і ї negative chinnik_v a zovn_shnyy seredovishch, and yak_st nas_nnya for a kriter і є m to a vm_st a b_lka of a zrost є for 20-25%

Brands to medicine

Brand: R 
Form to medicine: r_dina 
D_yucha of a rechovin: 3 shtam bulbochkovy bakter_y river of Bradyrhizobium japonicum 
Vm_st d_yuchy chinnik (caption bakter_alny kl_tin): in 1 g medicine has less - 5-6 billion. 
Term_n zber_gannya: 6 m_syats_v at temperatur_ +5 … +8 °C 
Norm of a vitrata on t nas_nnya: 2 l 
Fasuvannya: 1 l, 5 l, 10 l 
Bakter_zats_yu carry out: a zavchasna of an obrobk nas_nnya (30 d_b) to a pos_va

 

Brand: T 

Form to medicine: Poroshkopod_bna on osnov_ to peat 
D_yucha of a rechovin: 3 shtam bulbochkovy bakter_y river of Bradyrhizobium japonicum 
Vm_st d_yuchy chinnik (caption bakter_alny kl_tin): in 1 g medicine has less - 4-5 billion. 
Term_n zber_gannya: 6 m_syats_v at temperatur_ +5 … +15 °C 
Norm of a vitrata on t nas_nnya: 2 kg 
Fasuvannya: 2 kg 
Bakter_zats_yu carry out: a zavchasna of an obrobk nas_nnya (14 d_b) to a pos_va

 

Brand: In 

Form to medicine: Poroshkopod_bna on osnov_ aktivovany vug_llya 
D_yucha of a rechovin: 3 shtam bulbochkovy bakter_y river of Bradyrhizobium japonicum 
Vm_st d_yuchy chinnik (caption bakter_alny kl_tin): in 1 g medicine has less - 4-5 billion. 
Term_n zber_gannya: 6 m_syats_v at temperatur_ +5 … +15 °C 
Norm of a vitrata on t nas_nnya: 2 kg 
Fasuvannya: 1 kg 
Bakter_zats_yu carry out: a zavchasna of an obrobk nas_nnya (14 d_b) to a pos_va

Characteristics:
Country of manufacture:Ukraine
Information is up-to-date: 15.02.2018

Read more

Unbelievable price on _nokulyant Rizoaktiv – visokoyefektivniya _nokulyan in Kiev (Ukraine) company Sofiros, OOO.